Rekrytointirekisteri tietosuojaseloste

Tämä on Norex Selected Brands Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Seloste koskee myös emoyhtiötä, Norex Internationalia. 
Viimeisin muutos 26.11.2018.

1. REKISTERINPITÄJÄ 

Norex Selected Brands Oy (Y-tunnus: 0954463-7) 
Piispansilta 9 B, 3krs. 
02230 Espoo 

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ 

Tea Haaranen 
Puhelin: +358 50 5122 402 
Sähköposti: gdpr@norex.fi 

3. REKISTERIN NIMI 

Norex Selected Brands Oy:n rekrytointirekisteri 

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE 

Keräämme ja käytämme antamiasi tietoja hakemaasi työtehtävää kohtaan voidaksemme arvioida soveltuvuuttasi siihen ja tehdäksemme päätöksen oletko hakemamme henkilö työtehtävään. Oikeusperusteena on antamasi suostumus. 

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ JA LÄHTEET 

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotka 
• olet antanut meille sähköpostitse, kun olet yhteydessä meihin tai 
• kerrot meille mahdollisessa työhaastatteluissa 

Keräämme ja käsittelemme seuraavia henkilötietoryhmiä: 
• perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot; 
• koulutukseen, työkokemukseen tai muuhun osaamiseen liittyvät seikat 
• palkkatoiveesi, mahdollinen työn aloittamispäivämäärä 
• kuvauksesi soveltuvuudestasi työtehtäviin 
• mahdolliset muut seikat, jotka olet maininnut CV:ssä, hakemuksessa tai haastattelutilanteissa 

6. HENKILÖTIETOJEN SIIRROT JA LUOVUTUKSET 

Luovutamme henkilötietoja kolmansille osapuolille: 
• Suomen viranomaistoimia varten heidän niin edellyttäessä. 
• IT-tuellamme on teknisesti pääsy järjestelmiimme ja sitä kautta henkilötietoihin. Heidän kanssaan on tehty DPA-sopimus. 
• Sinun suostumuksellasi osapuolille, joita suostumus koskee. 

7. HENKILÖTIETOJEN SIIRROT EU:N TAI ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLLE 

Emme siirrä henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

8. REKISTERIN TIETOTURVA PERIAATTEET 


Toteutamme tarkoituksenmukaiset toimenpiteet (mukaan lukien fyysiset, digitaaliset ja hallinnolliset toimet) henkilötietojen suojaamiseksi häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä ja luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta. Henkilötietoihin pääsy on vain asiaankuuluvilla henkilöillä. Tarkoituksenmukaisetkaan toimenpiteet eivät voi estää kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia. Henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteissa ilmoitamme sinulle asiasta soveltuvien lakien mukaisesti. 

9. SINUN OIKEUTESI 


Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi. Voit milloin tahansa myös pyytää henkilötietojesi oikaisemista, päivittämistä tai poistamista. Sinulla on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa. 
Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus siirtää meille toimittamasi henkilötiedot järjestelmästä toiseen eli oikeus saada henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää henkilötietosi toiselle rekisterinpitäjälle, sovellettavan lain mukaisesti. 
Käsitellessämme henkilötietojasi suostumuksen perusteella ja sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus. Emme sen jälkeen käsittele henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta. 
Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä viestin meille osoitteeseen gdpr@norex.fi. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa toteutettuna. Rekisterinpitäjä vastaa mahdollisimman pian viimeistään EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (kuukauden kuluessa pyynnön saapumisesta). 

10. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN 


Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Säilytämme tietojasi vain työtehtävään valitun henkilön koeajan loppumiseen saakka. Henkilötietoja, jotka saadaan rekrytoinnin aikana, säilytetään työhön valitun osalta työntekijärekisterin mukaisesti. Säilytämme tiedon antamastasi suostumuksesta ja siihen liittyen nimesi, milloin ja millä tavoin suostumus on annettu. 

11. SELOSTEEN MUUTTAMINEN 


Meillä on oikeus muuttaa tätä selostetta. Ilmoitamme muutoksista sinulle sähköpostitse, mikäli henkilötietosi ovat meillä muutoksen aikana tallessa avoimen rekrytoinnin tai koeajan voimassaolon takia. 

12. OTA YHTEYTTÄ 


Voit kysyä tästä Selosteesta tai henkilötietojesi käsittelystä ottamalla meihin yhteyttä gdpr@norex.fi

Tervetuloa Norex Selected Brandsin sivustolle Sivusto on tarkoitettu vain 18 vuotta täyttäneille.